AUDITO PASLAUGOS

FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AUDITAS

BUHALTERINĖS PROGRAMOS DIEGIMAS IR PRIEŽIŪRA

APSKAITOS PRIEŽIŪRA

FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS APŽVALGA

ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ AUDITAS

KONSULTACIJOS

SUTARTOS PROCEDŪROS DĖL FINANSINĖS INFORMACIJOS

PHARE FONDŲ FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ AUDITAS

ĮMONĖS APSKAITOS POLITIKOS RENGIMAS

KONSULTACIJOS APSKAITOS IR MOKESČIŲ KLAUSIMAIS

APSKAITOS TVARKYMAS

AUDITO, MOKESČIŲ IR APSKAITOS PATIKRINIMAS